طرفین و کلیات
این قوانین بین سایت myukbank.com به عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات حساب بانکی در انگلستان که از این پس «سایت» نامیده می‌شود، و شما به عنوان بازدیدکننده یا کاربر خدمات سایت که از این پس «کاربر» نامیده می‌شود منعقد شده است.

کاربر هنگام استفاده از سایت، تمام شرایط و قوانین و یادداشت‌های نوشته شده یا ارجاع داده شده در اینجا (شرایط استفاده) و همچنین هر توافق‌نامه دیگر بین سایت و کاربر را می‌پذیرد. به علاوه هنگام استفاده از خدمات یا ابزارهای خاص ارایه شده در سایت، کاربر شرایط و قوانین متخص آن خدمات یا ابزار را - که به صورت جداگانه برای آن قید شده باشد - می‌پذیرد.

شرح و شرایط خدمات
خدمات این سایت شامل ارائه‌ی حساب بانکی انگلستان پس از ارائه‌ی اطلاعات مورد تقاضا از سوی کاربر به سایت و پرداخت بهای آن‌ها از سوی کاربر به سایت و متقابلاً ارائه‌ی به موقع اطلاعات درست و معتبر حساب بانکی انگلستان به کاربر از سایت می‌باشد. این اطلاعات شامل همه‌ی ابعاد اطلاعات حساب بانکی است که پس از درخواست کاربر ایجاد می‌شود و تا زمان ارتباط کاربر با سایت طبق شرایط هنگام درخواست، معتبر خواهد بود.

اطلاعات ثبت‌نام و حریم خصوصی کاربر
برای دسترسی به برخی خدمات یا محتویات سایت، ممکن است کاربر نیاز به یک حساب کاربری داشته باشد. این اکانت از طریق ورود اطلاعات درست در فرم ثبت‌نام سایت ساخته می‌شود. با ثبت‌نام در سایت، شما تأیید می‌کنید که اطلاعات شما درست و دقیق هستند و هر تغییری در اطلاعات ثبت‌نامی کاربر به عهده خودش است. جزئیات، موارد و شرایط استفاده از اطلاعاتی که از شما در سایت نگهداری می‌شود، در صفحه‌ی «حریم خصوصی» ذکر شده است.

قوانین حقوقی و قضایی
کلیه خدمات، محتویات و محصولات عرضه شده در این سایت، تابع قوانین اجرایی دولت رسمی و قانونی حاکم بر ایران است.