جهت افتتاح حساب بانکی در انگلستان به یک سری خدمات جانبی نیازاست که مهمترین آنها تهیه سیم کارت انگلستان و یک آدرس فیزیکی است. جهت افتتاح حساب،ما برای شما یک سیم کارت انگلستان تهیه کرده و یک آدرس مجازی به نام شما ثبت خواهیم نمود.

در زمانی که اطلاعات حساب برای شما ارسال می کنیم سیم کارت انگلستان نیزبه همراه آن ارسال خواهد شد. این سیم کارت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا برای هر تراکنش پیامکی برای شما ارسال خواهد شد که نیاز به تایید صاحب حساب دارد.

این سیم کارت برای مدت نامحدود قابل استفاده می‌باشد و حتی میتوانید تماس‌های تلفنی را به صورت رایگان دریافت نمایید.